Tel: +44 7886793460 Email: info@chhetrisamajuk.org

Notice Board


कोरोना भाइरस (कोभीड १९) सम्बन्धि जरुरि सूचना
विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट सावधानी अपनाउनको लागि विभिन्न कुरामा ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ । यो भाइरस अन्य कुनै भाइरस संग नमिल्ने भएकाले यसलाई नोभेल कोरोना भाइरस भनि...


View Details

Board of Trustee


Dhan Bahadur Kunwar
Dhan Bahadur Kunwar
Chairman
Rajan Kumar Chhetri
Rajan Kumar Chhetri
Secretary
Govinda Bdr. Mahat
Govinda Bdr. Mahat
Treasurer
Dhruba KC
Dhruba KC
Trustee
Prem Bahadur Khadka
Prem Bahadur Khadka
Trustee
Tek Bahadur Gharti
Tek Bahadur Gharti
Trustee
Kum Bahadur Khatri KC
Kum Bahadur Khatri KC
Trustee